Säännöt

”Nurmijärvi-Seuran tarkoituksena on edistää henkistä ja aineellista kehitystä Nurmijärven alueella sekä alaosastojen kautta muilla paikkakunnilla, suojella ja vaalia historiallisia muistoja ja luonnonkauneutta, elvyttää tietoisuutta kotipitäjän kulttuuriperinteiden arvosta ja herättää kotiseudun rakkautta.”

****

Vanhat säännöt määrittelevät myös sen, miten seura tarkoituksiaan voi toteuttaa

”Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura kokoaa ja tallettaa Nurmijärven menneisyyttä koskevaa kirjallisuutta, suullista ja muistitietoa ja muuta aineistoa, tukee kotiseutututkimusta ja muuta nurmijärveläistä kulttuurityötä, tekee aloitteita pitäjän historiallisten muistomerkkien suojaamiseksi, järjestää juhlia, näyttelyjä, kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, asettuu yhteistoimintaan toisten yhdistysten kanssa sikäli kuin ne edistävät seuran tarkoitusta, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä kokoaa varoja yhteisellä varainkeräyksellä.”